Wednesday 26. 02. 2020    
úvod | asociace ROB |
ARDF TEAM CHEB
OK 1 KCH

Vzkazovníknapsta zprávu    nový vzkaz

   Stránka :     6   7  8 9 10 11 12 13 14 15     celkem záznamů: 709     << předchozí        další >>   

mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 24. 08. 2013 v 16:21:08
 tréninky zaèínají ve ètvrtek 5.9. v 16.30 h (bude jen do 18 h)mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 25. 07. 2013 v 16:20:00
 vzhledem k tomu, že rs komtesa beèov nefunguje, koná se letní tábor ve škole v pøírodì v žihli ve stejném termínu, je zmìna v odjezdu na 14 hod dne 3.8. z nádraží èd chebmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 01. 07. 2013 v 07:01:12
 odjezd na 5tidenní je v úterý 2.7. v poledne z nádraží ÈDmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 18. 06. 2013 v 20:48:15
 Reportáž z šampionátu by se mìla objevit v Èeské televizi ve ètvrtek 20. èervna na ÈT Sport v 17:05 v poøadu Sport v regionech.mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 21. 05. 2013 v 21:39:53
 ve ètvrtek 23.5. odpadá tréninkmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 21. 05. 2013 v 21:39:27
 Doprava na soustøedìní ŽDR Zvùle 23-26.5.2013

sraz - ètvrtek 23.5.2013 - 14.55 hod - školní družina Fr.Láznì
odjezd - ètvrtek 23.5.2013 - 15.00 hod

rozpis do vozidel:

mirek + vlasta, danèa, petra + materiál

vašek sv. + charlota, dan, tetøev, paøez

dušan k. - myšák, metro, pipi, peps


návrat ze soustøedìní

nedìle 26.5.2013

odjezd ze zvùle - cca 13.30 hod

rozpis do vozidel

mirek + vlasta, danèa, petra, peps + materiál

tomáš lah. + charlota, dan, tetøev, paøez, myšák, metro, pipimirek  zde nechal(a) zprávu dne: 16. 05. 2013 v 20:57:26
 startovky a pokyny na sobotu a nedìli visímirek  zde nechal(a) zprávu dne: 21. 04. 2013 v 17:52:02
 odjezdy na orienťák do M.Lázní 27-28.4.

sobota - odjezd 9.00 h - ŠD Fr.Láznì
Mirek + Láïa, Domèa, Myšák, Tetøev
Vašek + Sam, Dan, Charlota
Andrea + Metro, Peps, Pipi
Danèa, Honza - samostatnì s rodièi - dojezd do 10.00 h

nedìle odjezd 9.00 h - ŠD Fr.Láznì
Mirek + Domèa, Tetøev (Míša)
Danèa, Honza - samostatnì s rodièi - dojezd do 9.30 h
Andrea/Vašek - Dan, Sam, Charlota, Pipi

odjezd nedìle z Chebu - 9.00 h
Jarda + Láïa, Metro, Pepsmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 19. 04. 2013 v 07:03:50
 odjezdy na OB
sobota 20.4. - lipná (kamenolom) - odjezd v 10.30 h od ŠD Fr.L.

Liïákovi + Petra, Domèa
Synkovi + Metro, Peps, Pipi
Jarda + Láïa (dohodnou si odjezd z Chebu)
Trpákovi + Danèa, Honza
Mirek + Tetøev, Charlota, Sam, Dan
Královi + Péťa
Jindra + Sekáè, Krtek - odjezd v 11 h

nedìle 21.4. - aš (hainberg) - odjezd v 9.10 h od ŠD Fr.L.

Liïákovi/Daòkovi + Petra, Domèa
Papežovi+ Metro, Peps, Pipi
Jarda + Láïa (dohodnou si odjezd z Chebu)
Trpákovi + Danèa, Honza
Svatkovi + Charlota, Sam, Dan
Mirek + Myšák, Krtek, Tetøev, Míšamirek  zde nechal(a) zprávu dne: 01. 04. 2013 v 21:47:00
 od ètvrtka 4.4. jsou všechny ètvrteèní tréninky do 18.30 hod
všichni na nì budou mít sebou hodinky, mapník, tužku na kreslení, kartièkovník a vìci na bìhánímirek  zde nechal(a) zprávu dne: 18. 03. 2013 v 21:43:51
 ve støedu 20.3. je bìžecký trénink v chebu, sraz v 16.45 h na krajince u kavárny alfredomirek  zde nechal(a) zprávu dne: 06. 03. 2013 v 19:24:36
 Plavání 14.3.2013 - ètvrtek

Sraz – 16.30 h Aquafórum
Konec – 18.30 h
Sebou – plavky, ruèník, mýdlo, 50 Kè na vstupné
(kdo má vlastní vstupenku, tak neplatí nic)
Neplavci – pouze s nafukovacími rukávky a doprovodem rodièù
Mladší 7 let – pouze s doprovodem rodièùmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 22. 02. 2013 v 20:22:52
 po jarních prázdninách je v pondìlí trénink v tìlocviènì od 16.30 hmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 14. 02. 2013 v 19:45:45
 o jarních prázdninách v týdnu 18-22.2. nejsou tréninky, sejdeme se v pondìlí 25.2. v 16.30 h v tìlocviènìmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 01. 02. 2013 v 20:48:19
 tréninky opìt zaèínají, v pondìlí tìlocvièna od 16.30 hÚdaje označené *) nutno vyplnit.

JMÉNO: *)
E-MAIL: *)
ODDÍL: *) zkratka
Text tvého vzkazu: *)
vyber smajlíka

 
  žádný
    


Copyright ARDF-CHEB 2007, stránky jsou vytvářeny a spravovány publikačním systémem adSYSTEM

Lukyna | www.tisk-slozenek.cz | Drevoplot | www.cfklub.cz