Monday 22. 04. 2019    
úvod | asociace ROB |
ARDF TEAM CHEB
OK 1 KCH

Vzkazovníknapsta zprávu    nový vzkaz

   Stránka :     4   5  6 7 8 9 10 11 12 13     celkem záznamů: 705     << předchozí        další >>   

mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 16. 07. 2014 v 18:40:13
 sraz k odjezdu na letní tábor je v sobotu 2.8. v 10 hod na nádraží ÈD v Chebumirek  zde nechal(a) zprávu dne: 09. 04. 2014 v 20:19:09
 pøipravované akce:
18-19.4. - tréninková víkendovka Aš
26-27.4. - orientaèní bìh Nový Žïár, Aš-Hainberg
1.5. - krajský pøebor ROB - sprint, foxoring - Cheb
3-4.5. - orientaèní bìh Tøídomí
8.5. - krajský pøebor ROB - klasika - Aš
9-11.5. - NŽ ROB - klasika - Rusavamirek  zde nechal(a) zprávu dne: 31. 03. 2014 v 21:10:53
 vzhledem k tomu, že je již letní èas, poèínaje 3.4. jsou tréninky ve ètvrtek do 18.30 hmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 22. 03. 2014 v 19:42:32
 Krajský pøebor na dlouhé trati se z technickoorganizaèních dùvodù pøesouvá z 29.3.2014 na 11.10.2014mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 03. 03. 2014 v 20:56:29
 ve støedu 5.3.není bìžecký trénink, jsem v prazemirek  zde nechal(a) zprávu dne: 20. 02. 2014 v 19:28:25
 o jarních prázdninách 24.2.-2.3. není trénink, zaèínáme pak v pondìlí 3.3 v tìlocviènìmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 18. 02. 2014 v 21:10:52
 ve støedu 19.2. odpadá bìžecký tréninkmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 11. 02. 2014 v 21:38:30
 odkaz na chebskou bìžeckou zimu v regionální televizi tv západ

http://tv.zapad.cz/newsletter/07-2014.html

dá se to tam vyhledat i samostatnì (http://www.youtube.com/watch?list=UUSvMLBNB-QwnAQTDyPzKmig?fs=1&v=dyKWY6EYS_4)mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 05. 02. 2014 v 21:05:37
 v nové sekci je nová mapa - orienťáèek na 5 kontrolmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 17. 01. 2014 v 21:47:48
 založena nová složka : mapové, bìžecké a jiné tréninky v chebu a okolí, bude postupnì doplòovánamirek  zde nechal(a) zprávu dne: 14. 01. 2014 v 20:22:58
 ve ètvrtek 16.1. se bìží orienťáèek, vezmìte si radši baterku, kdybste se v lese zdrželi ....

v pondìlí 20.1. je tìlocvièna a ve ètvrtek 23.1. se jde do aqváèe plavatvlasta  zde nechal(a) zprávu dne: 05. 01. 2014 v 21:18:47
 na trénink v pondìlí 6.1. si pøineste oèkovací prùkaz na táborovou hrumirek  zde nechal(a) zprávu dne: 03. 01. 2014 v 21:01:29
 trénink po zimních prázdninách je v pondìlí 6.1. od 16.30 h v tìlocviènì Fr.Láznìvlasta  zde nechal(a) zprávu dne: 09. 12. 2013 v 00:05:15
 ve ètvrtek 12.12. je místo tréninku plavání v Aquafóru Fr.Láznì
- sebou: plavky, ruèník, mýdlo
- platba : 50 Kè/kdo má vlastní permanentku nebo vstupenku neplatí nic (a jde na vlastní vstupenku)
- sraz : 16.30 h pøed Aquafórem, konec 18.30 h tamtéžmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 20. 11. 2013 v 18:00:51
 trénink ve ètvrtek 21.11. - šd frantovky - jdeme se probìhnout ven
trénink v pondìlí 25.11. - tìlocvièna frantovky
trénink ve støedu 27.11. - bìžecký trénink cheb, sraz u stadionu v poohøí v 16.45 h
trénink ve ètvrtek 28.11. - šd frantovky - noèní orienťáèekÚdaje označené *) nutno vyplnit.

JMÉNO: *)
E-MAIL: *)
ODDÍL: *) zkratka
Text tvého vzkazu: *)
vyber smajlíka

 
  žádný
    


Copyright ARDF-CHEB 2007, stránky jsou vytvářeny a spravovány publikačním systémem adSYSTEM

Lukyna | www.tisk-slozenek.cz | Drevoplot | www.cfklub.cz