Metodické materiály, pravidla ROB

Zde najdete metodické materiály pro ROB, platná pravidla a něco k tréninkovému procesu

Kondiční příprava v ROB

Kondiční příprava je nedílnou součástí sportovní přípravy závodníka v ROB. Stručný úvod do kondiční přípravy Vám napomůže orientovat se v základních pojmech a může pomoci při sestavování trénikového plánu.

Orientační běh

Mapové značky - popisy (piktogramy) - ISOM 2017 Metodický portál ČSOS

Pravidla ROB

aneb jak se to má dělat...

Taktická příprava v ROB

"Co se v mládí naučíš .......... (ve stáří zapomeneš)"

Trénink mládeže ROB

Krok za krokem ke zvládnutí ROB
- - / - - - / . // - - / - - - / . //   - - / - - - / .. // - - / - - - / .. //   - - / - - - / ... // - - / - - - / ... //   - - / - - - / .... // - - / - - - / .... //   - - / - - - / ..... // - - / - - - / ..... //