Pozvánka na náhradní valnou hromadu RECH dne 18.4.2021

Náhradní valná hromada se uskuteční dne 18.4.2021 od 14.30 hod v AC Jadran Fr.Lázně, předcházet jí budou schůze oddílu ROB a OB a radioklubu OK1KCH od 14 hod.

Při účasti a jednání je třeba dodržet aktuální proticoronavirová opatření.

Dokumenty :

pozvánka, program, jednací a volební řád a návrh usnesení

zpráva o činnosti;    zpráva o hospodaření;   změna stanov;   záměr na další období

Schůze radioklubu a oddílu ROB a OB dne 18.4.2021

zápis - radioklub        zápis - oddíl ROB a OB

Valná hromada Radioelektroniky Cheb dne 18.4.2021

zápis a usnesení VH      zápis o volbě do VV

- - / - - - / . // - - / - - - / . //   - - / - - - / .. // - - / - - - / .. //   - - / - - - / ... // - - / - - - / ... //   - - / - - - / .... // - - / - - - / .... //   - - / - - - / ..... // - - / - - - / ..... //