Chebská běžecká zima 2021/2022 - 13.ročník

CHEBSKÁ BĚŽECKÁ ZIMA 2021/2022 - 13.ROČNÍK

Seriál zimních běhů na podporu nemocných cystickou fibrózou.

                     


Chcete-li přispět adresně, může zaslat svůj finanční dar Lucce na zakoupení přístroje Simeox - ZDE najdete odkaz, kde se dozvíte více. Cílová částka je 180 tisíc korun. Sbírka pro Lucku končí 31.1.2022

SBÍRKA PRO LUCKU BYLA DNE 23.12.2021 UKONČENA. DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PŘISPĚLI NA ZAKOUPENÍ PŘÍSTROJE SIMEOX.

I. listopad 2021 - běžecký závod v areálu Krajinných výstav

Termín – 14.11.2021 neděle od 11.00 hod

Start – sportovní areál v Poohří

Cíl – sportovní areál v Poohří

Tratě – 130 m (do 6ti let), 230 m (7-9 let), 430 m (10-12 let), 900 m (13-15 let), 1800 m (16-19 let), 2200 m (ostatní/příchozí), 4400 m (20 let a starší).

VZHLEDEM KE ZHORŠUJÍCÍ SE COVIDOVÉ SITUACI SE PRVNÍ ZÁVOD POBĚŽÍ DISTANČNĚ (stejně jako celý loňský ročník). V DOBĚ OD 6.11. DO 14.11.2021 SI MŮŽETE ODBĚHNOUT VAŠI TRAŤ  (KDEKOLI PODLE VAŠEHO BYDLIŠTĚ) A VÝSLEDNÝ ČAS NAHLÁSIT POŘADATELI DO 15.11.2021 NA E-MAIL : ardf.cheb@email.cz VE FORMÁTU : jméno a příjmení, rok narození, vzdálenost/kategorie, dosažený čas. Z NAHLÁŠENÝCH ČASŮ BUDE SESTAVENA VÝSLEDKOVÁ LISTINA A ZVEŘEJNĚNA NA STRÁNKÁCH CHBZ.

DOBROVOLNÉ STARTOVNÉ MŮŽETE POUKÁZAT NA ÚČET č. 2700227205/2010, variabilní symbol 132122, zpráva pro příjemce : CHBZ + jméno plátce. DĚKUJEME.

ZDE výsledková listina 1.závodu     ZDE účastnický diplom

 

II.prosinec 2021 - běžecký závod v areálu Krajinných výstav

Termín – 12.12.2021 neděle od 11.00 hod

Start – sportovní areál v Poohří

Cíl – sportovní areál v Poohří

Tratě – 130 m (do 6ti let), 230 m (7-9 let), 430 m (10-12 let), 900 m (13-15 let), 2200 m (16-19 let), 4400 m (20 let a starší), 2200 m (ostatní/příchozí).

S OHLEDEM NA STÁLE SE ZHORŠUJÍCÍ  COVIDOVOU SITUACI SE I DRUHÝ ZÁVOD POBĚŽÍ DISTANČNĚ. V DOBĚ OD 2.12. DO 12.12.2021 SI MŮŽETE ODBĚHNOUT VAŠI TRAŤ  (KDEKOLI PODLE VAŠEHO BYDLIŠTĚ) A VÝSLEDNÝ ČAS NAHLÁSIT POŘADATELI DO 13.12.2021 NA E-MAIL : ardf.cheb@email.cz

VE FORMÁTU : jméno a příjmení, rok narození, vzdálenost/kategorie, dosažený čas. Z NAHLÁŠENÝCH ČASŮ BUDE SESTAVENA VÝSLEDKOVÁ LISTINA A ZVEŘEJNĚNA NA STRÁNKÁCH CHBZ.

DOBROVOLNÉ STARTOVNÉ MŮŽETE POUKÁZAT NA ÚČET č. 2700227205/2010, variabilní symbol 132122, zpráva pro příjemce : CHBZ + jméno plátce. DĚKUJEME.

ZDE výsledková listina 2.závodu    ZDE účastnický diplom

III. leden 2021 – běžecký závod v areálu Krajinných výstav a nad přehradou Skalka

Termín 16.1.2022 neděle od 11.00 hod

Start – sportovní areál v Poohří

Cíl – sportovní areál v Poohří

Tratě – 130 m (do 6ti let), 230 m (7-9 let), 430 m (10-12 let), 900 m (13-15 let), 4400 m (16-19 let), 6700 m (20 let a starší), 2200 m (ostatní/příchozí).

PROTOŽE SE SITUACE S COVIDEM NELEPŠÍ A LZE PŘEDPOKLÁDAT NÁSTUP VARIANTY OMIKRON, TAK I V LEDNU BĚŽÍME DISTANČNĚ : KDEKOLI SI V TERMÍNU OD 8.1. DO 16.1.2022 ZABĚHNĚTE VAŠI TRAŤ A VÝSLEDEK NAHLAŠTE NA ADRESU ardf.cheb@email.cz VE FORMÁTU - jméno a příjmení, rok narození, vzdálenost, kategorie, dosažený čas. Z NAHLÁŠENÝCH ČASŮ BUDE SESTAVENA VÝSLEDKOVÁ LISTINA.

DOBROVOLNÉ STARTOVNÉ STÁLE MŮŽETE POUKAZOVAT NA ÚČET č. 2700227205/2010, variabilní symbol 132122, zpráva pro příjemce : CHBZ + jméno plátce. DOBROVOLNÉ STARTOVNÉ BUDE POUKÁZÁNO KLUBU CF. DĚKUJEME.

ZDE výsledková listina 3.závodu       ZDE účastnický diplom

IV. únor 2021 – běžecký závod v areálu Krajinných výstav a nad přehradou Skalka

Termín – 13.2.2022 neděle od 11.00 hod

Start – sportovní areál v Poohří

Cíl – sportovní areál v Poohří

Tratě – 130 m (do 6ti let), 230 m (7-9 let), 430 m (10-12 let), 900 m (13-15 let), 6700 m (16-19 let), 8100 m (20 let a starší), 2200 m (ostatní/příchozí).

S OHLEDEM NA SOUČASNÝ COVIDOVÝ STAV A PŘETRVÁVAJÍCÍ OMEZENÍ POBĚŽÍME I POSLEDNÍ ZÁVOD CHBZ DISTANČNĚ : KDEKOLI SI V TERMÍNU OD 1.2. DO 13.2.2022 ZABĚHNĚTE VAŠI TRAŤ A VÝSLEDEK NAHLAŠTE NA ADRESU ardf.cheb@email.cz VE FORMÁTU - jméno a příjmení, rok narození, vzdálenost, kategorie, dosažený čas. Z NAHLÁŠENÝCH ČASŮ BUDE SESTAVENA VÝSLEDKOVÁ LISTINA.

DOBROVOLNÉ STARTOVNÉ STÁLE MŮŽETE POUKAZOVAT NA ÚČET č. 2700227205/2010, variabilní symbol 132122, zpráva pro příjemce : CHBZ + jméno plátce. DOBROVOLNÉ STARTOVNÉ BUDE POUKÁZÁNO KLUBU CF. DĚKUJEME.

ZDE výsledková listina             ZDE účastnický diplom            ZDE diplom za celkové umístění (1-3. místo)

ZDE celkové výsledky 13.ročníku CHBZ  

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI A KTEŘÍ PŘISPĚLI DOBROVOLNÝM STARTOVNÝM KLUBU CYSTICKÉ FIBRÓZY.

**********************

REGISTRACE : vždy od 10.00 do 11.00 hod na místě nebo elektronicky zapsáním do tabulky ZDE

STARTOVNÍ ČÍSLA : vyzvedávají se u registrace nebo samoobslužně (po doběhnutí se startovní čísla vrací !)

START dětských kategorií : od 11.00 hod       START dospělých kategorií : od 11.30 hod

DOBROVOLNÉ STARTOVNÉ : bude poukázáno Klubu cystické fibrózy

Informace na www.ardf-cheb.cz a na www.chbz.webvill.cz .

Hodnocení závodníků:

Umístění v jednotlivých závodech se boduje od 1.místa (50 bodů) až po 50.místo (1 bod), další místa se nebodují. Průběžné pořadí v CHBZ je zveřejňováno na internetu na stránkách www.ardf-cheb.cz a na www.chbz.webvill.cz . Po posledním závodu jsou vyhodnoceni celkoví vítězové v jednotlivých kategoriích (počet bodů ze 4 závodů). Účastníci jednotlivých závodů obdrží diplom, celkoví vítězové v kategoriích obdrží medaili, diplom a drobnou cenu.

- - / - - - / . // - - / - - - / . //   - - / - - - / .. // - - / - - - / .. //   - - / - - - / ... // - - / - - - / ... //   - - / - - - / .... // - - / - - - / .... //   - - / - - - / ..... // - - / - - - / ..... //