Friday 07. 08. 2020    
úvod | asociace ROB |
ARDF TEAM CHEB
OK 1 KCH

Vzkazovníknapsta zprávu    nový vzkaz

   Stránka :     7   8  9 10 11 12 13 14 15 16     celkem záznamů: 717     << předchozí        další >>   

mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 21. 04. 2013 v 17:52:02
 odjezdy na orienťák do M.Lázní 27-28.4.

sobota - odjezd 9.00 h - ŠD Fr.Láznì
Mirek + Láïa, Domèa, Myšák, Tetøev
Vašek + Sam, Dan, Charlota
Andrea + Metro, Peps, Pipi
Danèa, Honza - samostatnì s rodièi - dojezd do 10.00 h

nedìle odjezd 9.00 h - ŠD Fr.Láznì
Mirek + Domèa, Tetøev (Míša)
Danèa, Honza - samostatnì s rodièi - dojezd do 9.30 h
Andrea/Vašek - Dan, Sam, Charlota, Pipi

odjezd nedìle z Chebu - 9.00 h
Jarda + Láïa, Metro, Pepsmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 19. 04. 2013 v 07:03:50
 odjezdy na OB
sobota 20.4. - lipná (kamenolom) - odjezd v 10.30 h od ŠD Fr.L.

Liïákovi + Petra, Domèa
Synkovi + Metro, Peps, Pipi
Jarda + Láïa (dohodnou si odjezd z Chebu)
Trpákovi + Danèa, Honza
Mirek + Tetøev, Charlota, Sam, Dan
Královi + Péťa
Jindra + Sekáè, Krtek - odjezd v 11 h

nedìle 21.4. - aš (hainberg) - odjezd v 9.10 h od ŠD Fr.L.

Liïákovi/Daòkovi + Petra, Domèa
Papežovi+ Metro, Peps, Pipi
Jarda + Láïa (dohodnou si odjezd z Chebu)
Trpákovi + Danèa, Honza
Svatkovi + Charlota, Sam, Dan
Mirek + Myšák, Krtek, Tetøev, Míšamirek  zde nechal(a) zprávu dne: 01. 04. 2013 v 21:47:00
 od ètvrtka 4.4. jsou všechny ètvrteèní tréninky do 18.30 hod
všichni na nì budou mít sebou hodinky, mapník, tužku na kreslení, kartièkovník a vìci na bìhánímirek  zde nechal(a) zprávu dne: 18. 03. 2013 v 21:43:51
 ve støedu 20.3. je bìžecký trénink v chebu, sraz v 16.45 h na krajince u kavárny alfredomirek  zde nechal(a) zprávu dne: 06. 03. 2013 v 19:24:36
 Plavání 14.3.2013 - ètvrtek

Sraz – 16.30 h Aquafórum
Konec – 18.30 h
Sebou – plavky, ruèník, mýdlo, 50 Kè na vstupné
(kdo má vlastní vstupenku, tak neplatí nic)
Neplavci – pouze s nafukovacími rukávky a doprovodem rodièù
Mladší 7 let – pouze s doprovodem rodièùmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 22. 02. 2013 v 20:22:52
 po jarních prázdninách je v pondìlí trénink v tìlocviènì od 16.30 hmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 14. 02. 2013 v 19:45:45
 o jarních prázdninách v týdnu 18-22.2. nejsou tréninky, sejdeme se v pondìlí 25.2. v 16.30 h v tìlocviènìmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 01. 02. 2013 v 20:48:19
 tréninky opìt zaèínají, v pondìlí tìlocvièna od 16.30 hmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 25. 01. 2013 v 21:08:44
 z dùvodu trvající nemoci ruším tréninky pøíští týden, tj. v pondìlí 28.1. a ve ètvrtek 31.1.mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 22. 01. 2013 v 15:12:16
 ve ètvrtek 24.1. odpadá trénink, mám chøipku.Krab  zde nechal(a) zprávu dne: 31. 12. 2012 v 17:26:23
 Pøejeme všem hodnì štìstí, zdraví a úspìchù v novém roce 2013. Vlasta, Míra, Kiwik a Krabmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 13. 12. 2012 v 21:43:02
 trénink v pondìlí 17.12. v tìlocviènì je pro všechny pouze do 18 hod
v pondìlí 17.12. je na chebské radnici vyhlášení nejlepších sportovcù - úèastní se Danèa, Pipi, Metro, Myšák, Eli, Mirek - sraz v 15.50 h ve vestibulu radnice
ve ètvrtek 20.12. je trénink jen do 17.30 h - pøedvánoèní sezení
první trénink po zimních prázdninách je 3.1. ve ètvrtekmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 18. 11. 2012 v 19:18:47
 ve ètvrtek 22.11. je místo tréninku plavání v aquafóru, sraz v 16.30 h v hale, konec 18.30 h, sebou plavky, ruèník, mýdlo, 50 Kè na vstupné mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 01. 11. 2012 v 07:02:06
 poèínaje dneškem jsou ètvrteèní tréninky pouze do 18 hod.mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 27. 09. 2012 v 22:17:47
 pohár fr.lázní se pøekládá na poslední víkend v øíjnuÚdaje označené *) nutno vyplnit.

JMÉNO: *)
E-MAIL: *)
ODDÍL: *) zkratka
Text tvého vzkazu: *)
vyber smajlíka

 
  žádný
    


Copyright ARDF-CHEB 2007, stránky jsou vytvářeny a spravovány publikačním systémem adSYSTEM

Lukyna | www.tisk-slozenek.cz | Drevoplot | www.cfklub.cz