Friday 07. 08. 2020    
úvod | asociace ROB |
ARDF TEAM CHEB
OK 1 KCH

Vzkazovníknapsta zprávu    nový vzkaz

   Stránka :     2   3  4 5 6 7 8 9 10 11     celkem záznamů: 717     << předchozí        další >>   

Krab  zde nechal(a) zprávu dne: 03. 09. 2016 v 16:51:33
 Mistrovství světa v ROB, Bulharsko 3.-9.9. 2016

Z našeho oddílu závodí Míra a Alena, zítra (v neděli) se běží foxoring, v pondělí sprint a v úterý a ve čtvrtek klasiky.
Držte palce ať přivezou medaile :-)mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 30. 07. 2016 v 12:10:37
 letní tábor začíná v sobotu 6.8.2016, dojezd do 17 hodin do Sklárny, končí v neděli 14.8.2016, odjezd cca 14 hodmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 12. 06. 2016 v 22:04:41
 zítra 13.6. sebou na trénink sešit s vontymirek  zde nechal(a) zprávu dne: 12. 06. 2016 v 21:59:08
 mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 12. 06. 2016 v 21:52:35
 Vlasta  zde nechal(a) zprávu dne: 04. 04. 2016 v 09:06:25
 Na dnešní trénink v tìlocviènì si pøineste deník s Vonty!mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 26. 01. 2016 v 21:40:33
 ve ètvrtek 28.1. si na trénink všichni vezmou baterku, bìžíme veèerní/noèní orienťákmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 11. 11. 2015 v 21:51:42
 v pondìlí 16.11. je trénink normálnì (tìlocvièna 16.30-18.30); ve støedu 18.11. bude od 16 h na stadionu v chebu bìžecký trénink;

ve ètvrtek 26.11. bude plavání v akváèi

jinak jsou tréninky normálnì po a èt v tv a šdvlasta  zde nechal(a) zprávu dne: 10. 09. 2015 v 09:11:43
 V dnešním Chebském deníku (10.9.) vyšel èlánek o Mirkovi. Jedná se o rozhovor ze soutìže "Díky, trenére", ve které se dostal mezi 30 nejlepších trenérù z celé republiky.vlasta  zde nechal(a) zprávu dne: 26. 08. 2015 v 23:35:05
 ME ROB M.Láznì výsledky našich závodnic:

Blanka-Sysel 1.místo sprint, 1.místo družstva 80m, 2.místo 80m, 5.místo foxoring
Alena 1.místo 80m družstva, 1.místo 2m družstva, 3.místo 2m, 9.místo sprint
Eliška 2.místo 80m družstva, 5.místo foxoring, 6.místo 80m
Blahopøejeme!Krab  zde nechal(a) zprávu dne: 25. 08. 2015 v 10:55:00
 Tak ME 2015 je více než úspìšnì za námi, díky všem organizátorùm za skvìlou práci a závodníkùm za vynikající výkony :-)

ME v médiích:
Kratièká zpráva v ÈT
http://www.ceskatelevize.cz/sport/nejlepsi-videa/319700-cechum-se-me-v-radiovem-orientacnim-behu-velmi-vydarilo/
Rozhovor s Karlem Fuèíkem a Bárou Matouškovou
http://www.ceskatelevize.cz/sport/nejlepsi-videa/319652-cesti-radiovi-orientacni-bezci-mysli-na-domacim-me-vysoko/

POZOR!
Reportáž ze závodu ve sprintu bude vysílána na ÈT ve sportovních zprávách ve støedu 26. srpna v 15.50.mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 22. 07. 2015 v 20:11:25
 oznamujeme všem, že se dnes pøed polednem narodila Tereze Samkové zvané Bimbi holèièka Leontýnka
BLAHOPØEJEMEJitka M.  zde nechal(a) zprávu dne: 10. 07. 2015 v 16:38:21
 Posílám pusu Vikèe a pozdravuji všechny, užívejte...
když nejsou houby, tak alespoò borùvky na koláè
ať nasbírají :)mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 09. 07. 2015 v 18:58:03
 všichni táborníci jsou v poøádku a pozdravují. poèasí støídavé, obèas trochu sprchlo, je to po horku pøíjemné, dobøe se bìhá. houby ještì nerostou, borùvky už anomirek  zde nechal(a) zprávu dne: 09. 07. 2015 v 11:57:20
 na táboøe vše ok, dnes dopoledne mírnì pršelo, ale témìø všichni dobìhli ještì pøed deštìm, nejmenší už bìželi sami v lese na trvalé kontroly.Údaje označené *) nutno vyplnit.

JMÉNO: *)
E-MAIL: *)
ODDÍL: *) zkratka
Text tvého vzkazu: *)
vyber smajlíka

 
  žádný
    


Copyright ARDF-CHEB 2007, stránky jsou vytvářeny a spravovány publikačním systémem adSYSTEM

Lukyna | www.tisk-slozenek.cz | Drevoplot | www.cfklub.cz