Friday 07. 08. 2020    
úvod | asociace ROB |
ARDF TEAM CHEB
OK 1 KCH

Vzkazovníknapsta zprávu    nový vzkaz

   Stránka :     3   4  5 6 7 8 9 10 11 12     celkem záznamů: 717     << předchozí        další >>   

mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 08. 07. 2015 v 13:46:30
 na táboøe vše ok, bouøky nás minuly, diamanty už jsou v rukou hledaèùmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 06. 06. 2015 v 16:27:17
 Výsledky MEŽD z dvoumetru (5.6.2015)
D14 - 4.Petra, 5.Danèa, 10.Nela - družstva 2.místo
M14 - 4.Dan, 5.Vilém, 7. Jakub, 9.Sam - družstva 2.místo
D16 - 5.Anièka Ch., 6.Anièka S., 11.Justýna - družstva 3.místo
M16 - 1.Dominik, 2.Vojta, 4.Martin, 12.Honza, 14.Dalibor - družstva 1.místo

Výsledky MEŽD ze sprintu (6.6.2015)
D14 - 1.Danèa, 9.Petra, 13.Nela
D16 - 2.Anièka Ch., 4.Justýna, 11.Anièka S.
M14 - 1.Vilém, 3.Jakub, 5.Dan, 13.Sam
M16 - 1.Dominik, 2.Vojta, 5.Dalibor, 6.Martin, 9.Honzavlasta  zde nechal(a) zprávu dne: 03. 06. 2015 v 23:16:37
 Zítra 4.6. konèí trénink již v 18.00 hodin!Honza  zde nechal(a) zprávu dne: 17. 04. 2015 v 17:02:18
 V sobotu 25.4. v Chebu na atletické dráze pøed závody OB v Aši poøádá Západoèeské sportovní centrum mládeže v OB kontrolní testy na dráze. Zaèíná se v 9:00 hodin. Bìží se tratì 800m, 1500m a 3000m. Kdo si troufá a chce vìdìt, jak na tom je, pøijïte si to zabìhnout.mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 24. 02. 2015 v 15:19:02
 o jarních prázdninách 2-6.3. odpadají tréninky; v pondìlí 16.3. nebude trénink v tìlocviènì, ale v ŠD (z dùvodu mezinárodního turnaje v házené O štít mìsta Chebu);

od 11.3. zaèínají støedeèní tréninky v 17 hodinmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 25. 01. 2015 v 20:01:22
 ve ètvrtek 29.1. je plavání v aquafóru ve frantovkách, sraz v 16.30 h v hale, konec v 18.30 hmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 12. 12. 2014 v 20:25:44
 v pondìlí 15.12. je
- od 16 h na chebské radnici vyhlášení sportovcù
- trénink v tìlocviènì pro všechny pouze do 18 hodin

ve ètvrtek 18.12. je trénink v družinì do 18 hodin

po zimních prázdninách zaèínají tréninky v pondìlí 5.1. v tìlocviènì

veselé vánose a úspìšný rok 2015 pro všechnymirek  zde nechal(a) zprávu dne: 21. 11. 2014 v 19:01:45
 ve støedu 19.11.2014 v 11.15 odvysílal Èeský rozhlas Plzeò v poøadu "náš host" rozhovor Danèou a Mirkem o ROB a letošních medailových úspìších; záznam naleznete na webu ÈRo Plzeòmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 14. 11. 2014 v 12:09:45
 v pondìlí 17.11. je státní svátek a tedy odpadá tréninkmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 10. 11. 2014 v 20:44:54
 ètvrteèní trénink - plavání aquafórum fr.láznì
sraz - 16.30 h v aquafóru
konec - 18.30 h
sebou - plavky, ruèník, mýdlo + 50 kè na vstupné
(kdo má svou permanentku, mùže jít na ni)mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 05. 11. 2014 v 21:26:45
 sraz pro poøadatele CHBZ je v nedìli v 9.50 h na atletickém stadionumirek  zde nechal(a) zprávu dne: 26. 10. 2014 v 22:37:50
 poèínaje ètvrtkem 30.10. jsou ètvrteèní tréninky do 18.00 hod pro všechny mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 10. 10. 2014 v 17:20:27
 v pondìlí 13.10 h odpadá tréninkmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 28. 09. 2014 v 21:33:45
 ve støedu 1.10. odpadá trénink neboť jsem na služební cestì v ostravìmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 22. 09. 2014 v 21:17:27
 tréninky v pondìlí jsou ode dneška v tìlocviènì fr.l. od 16.30 h
støeda - cheb - atletický stadion od 16.45 h
ètvrtek - fr.l. - školní družina od 16.30 hÚdaje označené *) nutno vyplnit.

JMÉNO: *)
E-MAIL: *)
ODDÍL: *) zkratka
Text tvého vzkazu: *)
vyber smajlíka

 
  žádný
    


Copyright ARDF-CHEB 2007, stránky jsou vytvářeny a spravovány publikačním systémem adSYSTEM

Lukyna | www.tisk-slozenek.cz | Drevoplot | www.cfklub.cz