Saturday 05. 12. 2020    
úvod | asociace ROB |
ARDF TEAM CHEB
OK 1 KCH

Vzkazovníknapsta zprávu    nový vzkaz

   Stránka :     4   5  6 7 8 9 10 11 12 13     celkem záznamů: 740     << předchozí        další >>   

mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 11. 11. 2015 v 21:51:42
 v pondìlí 16.11. je trénink normálnì (tìlocvièna 16.30-18.30); ve støedu 18.11. bude od 16 h na stadionu v chebu bìžecký trénink;

ve ètvrtek 26.11. bude plavání v akváèi

jinak jsou tréninky normálnì po a èt v tv a šdvlasta  zde nechal(a) zprávu dne: 10. 09. 2015 v 09:11:43
 V dnešním Chebském deníku (10.9.) vyšel èlánek o Mirkovi. Jedná se o rozhovor ze soutìže "Díky, trenére", ve které se dostal mezi 30 nejlepších trenérù z celé republiky.vlasta  zde nechal(a) zprávu dne: 26. 08. 2015 v 23:35:05
 ME ROB M.Láznì výsledky našich závodnic:

Blanka-Sysel 1.místo sprint, 1.místo družstva 80m, 2.místo 80m, 5.místo foxoring
Alena 1.místo 80m družstva, 1.místo 2m družstva, 3.místo 2m, 9.místo sprint
Eliška 2.místo 80m družstva, 5.místo foxoring, 6.místo 80m
Blahopøejeme!Krab  zde nechal(a) zprávu dne: 25. 08. 2015 v 10:55:00
 Tak ME 2015 je více než úspìšnì za námi, díky všem organizátorùm za skvìlou práci a závodníkùm za vynikající výkony :-)

ME v médiích:
Kratièká zpráva v ÈT
http://www.ceskatelevize.cz/sport/nejlepsi-videa/319700-cechum-se-me-v-radiovem-orientacnim-behu-velmi-vydarilo/
Rozhovor s Karlem Fuèíkem a Bárou Matouškovou
http://www.ceskatelevize.cz/sport/nejlepsi-videa/319652-cesti-radiovi-orientacni-bezci-mysli-na-domacim-me-vysoko/

POZOR!
Reportáž ze závodu ve sprintu bude vysílána na ÈT ve sportovních zprávách ve støedu 26. srpna v 15.50.mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 22. 07. 2015 v 20:11:25
 oznamujeme všem, že se dnes pøed polednem narodila Tereze Samkové zvané Bimbi holèièka Leontýnka
BLAHOPØEJEMEJitka M.  zde nechal(a) zprávu dne: 10. 07. 2015 v 16:38:21
 Posílám pusu Vikèe a pozdravuji všechny, užívejte...
když nejsou houby, tak alespoò borùvky na koláè
ať nasbírají :)mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 09. 07. 2015 v 18:58:03
 všichni táborníci jsou v poøádku a pozdravují. poèasí støídavé, obèas trochu sprchlo, je to po horku pøíjemné, dobøe se bìhá. houby ještì nerostou, borùvky už anomirek  zde nechal(a) zprávu dne: 09. 07. 2015 v 11:57:20
 na táboøe vše ok, dnes dopoledne mírnì pršelo, ale témìø všichni dobìhli ještì pøed deštìm, nejmenší už bìželi sami v lese na trvalé kontroly.mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 08. 07. 2015 v 13:46:30
 na táboøe vše ok, bouøky nás minuly, diamanty už jsou v rukou hledaèùmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 06. 06. 2015 v 16:27:17
 Výsledky MEŽD z dvoumetru (5.6.2015)
D14 - 4.Petra, 5.Danèa, 10.Nela - družstva 2.místo
M14 - 4.Dan, 5.Vilém, 7. Jakub, 9.Sam - družstva 2.místo
D16 - 5.Anièka Ch., 6.Anièka S., 11.Justýna - družstva 3.místo
M16 - 1.Dominik, 2.Vojta, 4.Martin, 12.Honza, 14.Dalibor - družstva 1.místo

Výsledky MEŽD ze sprintu (6.6.2015)
D14 - 1.Danèa, 9.Petra, 13.Nela
D16 - 2.Anièka Ch., 4.Justýna, 11.Anièka S.
M14 - 1.Vilém, 3.Jakub, 5.Dan, 13.Sam
M16 - 1.Dominik, 2.Vojta, 5.Dalibor, 6.Martin, 9.Honzavlasta  zde nechal(a) zprávu dne: 03. 06. 2015 v 23:16:37
 Zítra 4.6. konèí trénink již v 18.00 hodin!Honza  zde nechal(a) zprávu dne: 17. 04. 2015 v 17:02:18
 V sobotu 25.4. v Chebu na atletické dráze pøed závody OB v Aši poøádá Západoèeské sportovní centrum mládeže v OB kontrolní testy na dráze. Zaèíná se v 9:00 hodin. Bìží se tratì 800m, 1500m a 3000m. Kdo si troufá a chce vìdìt, jak na tom je, pøijïte si to zabìhnout.mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 24. 02. 2015 v 15:19:02
 o jarních prázdninách 2-6.3. odpadají tréninky; v pondìlí 16.3. nebude trénink v tìlocviènì, ale v ŠD (z dùvodu mezinárodního turnaje v házené O štít mìsta Chebu);

od 11.3. zaèínají støedeèní tréninky v 17 hodinmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 25. 01. 2015 v 20:01:22
 ve ètvrtek 29.1. je plavání v aquafóru ve frantovkách, sraz v 16.30 h v hale, konec v 18.30 hmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 12. 12. 2014 v 20:25:44
 v pondìlí 15.12. je
- od 16 h na chebské radnici vyhlášení sportovcù
- trénink v tìlocviènì pro všechny pouze do 18 hodin

ve ètvrtek 18.12. je trénink v družinì do 18 hodin

po zimních prázdninách zaèínají tréninky v pondìlí 5.1. v tìlocviènì

veselé vánose a úspìšný rok 2015 pro všechnyÚdaje označené *) nutno vyplnit.

JMÉNO: *)
E-MAIL: *)
ODDÍL: *) zkratka
Text tvého vzkazu: *)
vyber smajlíka

 
  žádný
    


Copyright ARDF-CHEB 2007, stránky jsou vytvářeny a spravovány publikačním systémem adSYSTEM

Lukyna | www.tisk-slozenek.cz | Drevoplot | www.cfklub.cz