Friday 07. 08. 2020    
úvod | asociace ROB |
ARDF TEAM CHEB
OK 1 KCH

Vzkazovníknapsta zprávu    nový vzkaz

   Stránka :     4   5  6 7 8 9 10 11 12 13     celkem záznamů: 717     << předchozí        další >>   

 Vlasta  zde nechal(a) zprávu dne: 15. 09. 2014 v 10:11:51
 Trénink pondìlí 15.9. 16.30-18.30 družina.
Ètvrtek 18.9. 16.30 - 18.30 družina.

Tìlocvièna od pøíštího týdne v pondìlí.Krab  zde nechal(a) zprávu dne: 14. 09. 2014 v 21:43:10
 Vytvoøili jsme pro vás Facebookové stránky oddílu - https://www.facebook.com/pages/Radioelektronika-Cheb-os/465218903536948?fref=ts (nebo jen hledejte Radioelektronika Cheb ;-)).Vlasta  zde nechal(a) zprávu dne: 12. 09. 2014 v 22:44:14
 Velká gratulace Mirkovi a Blance za výsledky na Mistrovství svìta v Kazachstánu.
Mirek získal støíbro ve sprintu, støíbro v družstvech 2m a bronz v družstvech 80m.
Blanka-Sysel získala bronz ve sprintu, bronz v družstvech 2m a bronz v družstvech 80m.
Celkem získalo Èesko 33 medailí a v hodnocení státù skonèilo na 3. místì z 24.Vlasta  zde nechal(a) zprávu dne: 09. 09. 2014 v 18:48:37
 Zítra 10.9. bìží Mia i Sysel 2m, mapa 1:10000, prý více kopcù. Tak nezapomeòte všem držet palce!Kiwik  zde nechal(a) zprávu dne: 09. 09. 2014 v 15:14:48
 Ahoj, zde odkaz na kopletní výsledky vèerejšího závodu, na stejném webu budou i pro následující 3 závody:
http://ardf.darc.de/contest/14090812/14090812.htmKrab  zde nechal(a) zprávu dne: 08. 09. 2014 v 22:01:23
 Výsledky prvního závodu na MS v Kazachstánu:

Míra i Sysel mají bronz v družstvech, celkem 10 medailí
---------------------------------------------------------------------
W19: 1. Ovèiniková RUS, 2. Pisarenko RUS, 3. Herašèenko UKR, 11. Bouchalová, 12. Bžatková, 13. Matoušková
družstva: 1. RUS, 2. SVK, 3. UKR

W21: 1. Raikova RUS, 2. Denisova BLR, 3. Veremienko UKR, 8. Léharová, 9. Krèálová, 11. Sukeníková
družstva: 1. RUS, 2. UKR, 3. CZE

W35: 1. Daudaravièiené LTU, 2. Godunova RUS, 3. Platonova RUS, 4. Hažmuková, 9. Ondrouchová, 13. Adámková
družstva: 1. LTU, 2. RUS, 3. CZE

W50: 1. Skøivanová CZE + Šimeèková SVK, 3. Drews GER, 9. Šrùtová
družstva: 1. RUS, 2. SVK, 3. GER

M19: 1. Bartkevièius LTU, 2. Šrom CZE, 3. Šimáèek CZE, 6. Polák
družstva: 1. CZE, 2. RUS, 3. UKR

M21: 1. Oma CZE, 2. Fuèík CZE, 3. Rodionov RUS, 5. Baier
družstva: 1. CZE, 2. RUS, 3. UKR

M40: 1. Kirgetov RUS, 2. Afonkin USA, 3. Dapkus LTU, 9. Šindelka, 14. Mokrý, pak nìkde Zbynìk
družstva: 1. RUS, 2. UKR, 3. SVK

M50: 1. Ivanèkin UKR, 2. Denisov BLR, 3. Romanov RUS, 5. Vlach, 9. Mareèek, 18. Suchý
družstva: 1. UKR, 2. RUS, 3. CZE

Více zde: http://ms-rob-kazachstan.webnode.cz/Vlasta  zde nechal(a) zprávu dne: 06. 09. 2014 v 13:46:47
 V sobotním Chebském deníku (6.9.) je èlánek ze závodù ve Varech a Valeèi, s výsledky a fotografiemi.

V pondìlí 8.9. a ve ètvrtek 11.9 trénink v družinì, konec v 18.00 hodin.

Držte palce Miovi a Syslovi na závodech v Kazachstánu!Krab  zde nechal(a) zprávu dne: 04. 09. 2014 v 22:15:08
 Ve fotogalerii pøibyly fotky z letního soustøedìní-tábora.mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 03. 09. 2014 v 20:21:41
 informace z ms v kazachstánu najdete na stránkách http://ms-rob-kazachstan.webnode.czmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 27. 08. 2014 v 21:51:12
 první trénink po prázdninách je netradiènì v chebu 4.9. od 17 hod na atletickém stadionu v poohøí, navazuje na chebské sportovní hry, které organizuje mìsto cheb - na programu bude mapový trénink

tréninky od pondìlí 8.9. do ètvrtka 18.9. jsou v ŠD, tìlocvièna zaèíná 22.9.

støedeèní trénink 10.9. nebude, protože jsem na mistrovství svìta v kazachstánumirek  zde nechal(a) zprávu dne: 05. 08. 2014 v 23:33:37
 info z letního tábora
- všichni úèastníci jsou v poøádku, úspìšnì plníme program a celosvìtovì hubíme epidemie
- máme za sebou 4 závody (2x 80 m, 1x 2m a 1x OB)
- v nedìli a v pondìlí èásteènì bouøky nebo déšť, dnes poèasí OK, veèer táborákmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 31. 07. 2014 v 22:49:02
 krátký èlánek o úspìchu našich dìvèat na mežd v bulharsku je rovnìž na webu mìsta cheb na adrese: http://www.cheb.cz/chebska-devcata-ziskala-celkem-6-medaili/d-949720/p1=56554mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 16. 07. 2014 v 18:40:13
 sraz k odjezdu na letní tábor je v sobotu 2.8. v 10 hod na nádraží ÈD v Chebumirek  zde nechal(a) zprávu dne: 09. 04. 2014 v 20:19:09
 pøipravované akce:
18-19.4. - tréninková víkendovka Aš
26-27.4. - orientaèní bìh Nový Žïár, Aš-Hainberg
1.5. - krajský pøebor ROB - sprint, foxoring - Cheb
3-4.5. - orientaèní bìh Tøídomí
8.5. - krajský pøebor ROB - klasika - Aš
9-11.5. - NŽ ROB - klasika - Rusavamirek  zde nechal(a) zprávu dne: 31. 03. 2014 v 21:10:53
 vzhledem k tomu, že je již letní èas, poèínaje 3.4. jsou tréninky ve ètvrtek do 18.30 hÚdaje označené *) nutno vyplnit.

JMÉNO: *)
E-MAIL: *)
ODDÍL: *) zkratka
Text tvého vzkazu: *)
vyber smajlíka

 
  žádný
    


Copyright ARDF-CHEB 2007, stránky jsou vytvářeny a spravovány publikačním systémem adSYSTEM

Lukyna | www.tisk-slozenek.cz | Drevoplot | www.cfklub.cz