Friday 04. 12. 2020    
úvod | asociace ROB |
ARDF TEAM CHEB
OK 1 KCH

Vzkazovníknapsta zprávu    nový vzkaz

   Stránka :     6   7  8 9 10 11 12 13 14 15     celkem záznamů: 740     << předchozí        další >>   

Krab  zde nechal(a) zprávu dne: 04. 09. 2014 v 22:15:08
 Ve fotogalerii pøibyly fotky z letního soustøedìní-tábora.mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 03. 09. 2014 v 20:21:41
 informace z ms v kazachstánu najdete na stránkách http://ms-rob-kazachstan.webnode.czmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 27. 08. 2014 v 21:51:12
 první trénink po prázdninách je netradiènì v chebu 4.9. od 17 hod na atletickém stadionu v poohøí, navazuje na chebské sportovní hry, které organizuje mìsto cheb - na programu bude mapový trénink

tréninky od pondìlí 8.9. do ètvrtka 18.9. jsou v ŠD, tìlocvièna zaèíná 22.9.

støedeèní trénink 10.9. nebude, protože jsem na mistrovství svìta v kazachstánumirek  zde nechal(a) zprávu dne: 05. 08. 2014 v 23:33:37
 info z letního tábora
- všichni úèastníci jsou v poøádku, úspìšnì plníme program a celosvìtovì hubíme epidemie
- máme za sebou 4 závody (2x 80 m, 1x 2m a 1x OB)
- v nedìli a v pondìlí èásteènì bouøky nebo déšť, dnes poèasí OK, veèer táborákmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 31. 07. 2014 v 22:49:02
 krátký èlánek o úspìchu našich dìvèat na mežd v bulharsku je rovnìž na webu mìsta cheb na adrese: http://www.cheb.cz/chebska-devcata-ziskala-celkem-6-medaili/d-949720/p1=56554mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 16. 07. 2014 v 18:40:13
 sraz k odjezdu na letní tábor je v sobotu 2.8. v 10 hod na nádraží ÈD v Chebumirek  zde nechal(a) zprávu dne: 09. 04. 2014 v 20:19:09
 pøipravované akce:
18-19.4. - tréninková víkendovka Aš
26-27.4. - orientaèní bìh Nový Žïár, Aš-Hainberg
1.5. - krajský pøebor ROB - sprint, foxoring - Cheb
3-4.5. - orientaèní bìh Tøídomí
8.5. - krajský pøebor ROB - klasika - Aš
9-11.5. - NŽ ROB - klasika - Rusavamirek  zde nechal(a) zprávu dne: 31. 03. 2014 v 21:10:53
 vzhledem k tomu, že je již letní èas, poèínaje 3.4. jsou tréninky ve ètvrtek do 18.30 hmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 22. 03. 2014 v 19:42:32
 Krajský pøebor na dlouhé trati se z technickoorganizaèních dùvodù pøesouvá z 29.3.2014 na 11.10.2014mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 03. 03. 2014 v 20:56:29
 ve støedu 5.3.není bìžecký trénink, jsem v prazemirek  zde nechal(a) zprávu dne: 20. 02. 2014 v 19:28:25
 o jarních prázdninách 24.2.-2.3. není trénink, zaèínáme pak v pondìlí 3.3 v tìlocviènìmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 18. 02. 2014 v 21:10:52
 ve støedu 19.2. odpadá bìžecký tréninkmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 11. 02. 2014 v 21:38:30
 odkaz na chebskou bìžeckou zimu v regionální televizi tv západ

http://tv.zapad.cz/newsletter/07-2014.html

dá se to tam vyhledat i samostatnì (http://www.youtube.com/watch?list=UUSvMLBNB-QwnAQTDyPzKmig?fs=1&v=dyKWY6EYS_4)mirek  zde nechal(a) zprávu dne: 05. 02. 2014 v 21:05:37
 v nové sekci je nová mapa - orienťáèek na 5 kontrolmirek  zde nechal(a) zprávu dne: 17. 01. 2014 v 21:47:48
 založena nová složka : mapové, bìžecké a jiné tréninky v chebu a okolí, bude postupnì doplòovánaÚdaje označené *) nutno vyplnit.

JMÉNO: *)
E-MAIL: *)
ODDÍL: *) zkratka
Text tvého vzkazu: *)
vyber smajlíka

 
  žádný
    


Copyright ARDF-CHEB 2007, stránky jsou vytvářeny a spravovány publikačním systémem adSYSTEM

Lukyna | www.tisk-slozenek.cz | Drevoplot | www.cfklub.cz